Invest sustainably. Shrink your carbon footprint.

Xtrackers ESG ETF’s

Investeren in een duurzame toekomst

Verantwoord beleggen werd vroeger gezien als een niche-activiteit waarin vooral activisten en specialisten interesse hadden. Tegenwoordig voelt iedere investeerder echter steeds meer druk om duurzaam te investeren. 

Deze druk komt zowel van bovenaf als van onderuit: van beleidsmakers en regelgevers aan de ene kant en van vermogensbeheerders aan de andere kant. 

Druk van beleidsmakers leidt tot belangrijke nieuwe investeringen in projecten en bedrijven die een duurzame toekomst beloven. In maart 2018 voorspelde de Europese Commissie dat we tot 2030 €170 miljard per jaar moeten investeren om aan de regionale doelstellingen voor hernieuwbare energie en klimaatverandering te voldoen.

Volgens de Global Sustainable Investment Alliance[1] is wereldwijd een vermogen van $22 biljoen vastgelegd in strategieën gericht op duurzame investeringen, een toename van 25% sinds 2014.

Druk van onderaf heeft tot gevolg dat er nieuwe investeringsbenaderingen ontstaan die milieu, maatschappij en goed bestuur (Environment, Society and Governance (ESG)) centraal stellen in de besluitvorming.

Helpen investeren in een duurzame toekomst

Bewerking van het rapport over een duurzaam financieel systeem van de EU High-Level Expert Group Sustainable Finance uit maart 2018

" Verantwoord beleggen moet nu echt worden gestimuleerd. Geen enkele wereldwijde vermogensbeheerder kan het zich veroorloven om deze trend te negeren.

Petra Pflaum CIO Responsible Investing, DWS

Het ESG-beleggingskader

ESG-beleggen bestrijkt een breed scala aan onderwerpen: milieuvraagstukken, zoals klimaatverandering, water, fracking en methaan; maatschappelijke vraagstukken, zoals mensenrechten en arbeidsomstandigheden; en bestuursvraagstukken, zoals belastingontwijking, beloning van bestuurders en corruptie.

Daarom is een transparant en logisch ESG-kader belangrijk om de beleggingsstrategie en implementatiebenadering te helpen uitstippelen.

Moet de ESG-strategie worden gebaseerd op de screening van sectoren, normen of op sovereignscreening? En moet de implementatiebenadering zich richten op het selecteren van de beste aandelen in het onderliggende universum, op het gebruik van thema- of impact-KPI’s of op het uitsluiten van aandelen die als non-compliant worden gezien?

Soorten screenings

Sectorscreenings ➔ WAT?

Producten, bv. wapens, fossiele brandstoffen, tabak, alcohol

Normscreenings ➔ HOE?

bv. bestuur, ethiek, mensenrechten, corruptie

Sovereignscreenings ➔ WAAR?

bv. vrije samenleving, gewapend conflict, doodstraf

Implementatiebenaderingen

Best-in-Class ESG

bv. bepalen van leider, sectorgenoten, ranglijsten, gepersonaliseerde scores

Thema- & impact-KPI

bv. rendement uit schone energie, uitstoot, koolstofrating, hiv-/aids-programma’s, water

Uitsluitingen

bv. gebaseerd op primaire bedrijfsactiviteit, % van omzet, ranglijst of score

DWS – leider in ESG-beleggen

DWS is toonaangevend op het gebied van ESG-beleggen

We maken gebruik van een bedrijfseigen ESG Consensus Ratings-systeem en werken daarbij samen met externe indexproviders die voor ons geschikte beleggingsoplossingen signaleren.

We integreren ESG-factoren in een reeks passieve aandelenportefeuilles, vastrentende portefeuilles en gemengde portefeuilles.

Ons Corporate Governance-team beschikt over meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van Governance en hanteert een kwalitatief proxy voting proces met een actieve stem in aan klimaatverandering gerelateerde voorstellen van aandeelhouders.

We verrichten ook thematisch ESG-onderzoek met externe experts en helpen ESG binnen alle interne DWS-divisies te integreren.

ESG-beleggen bij DWS

Waarom ESG in ETF's

ETF's bieden diverse aantrekkelijk voordelen voor investeerders die een ESG-strategie in hun portefeuille willen integreren:

  • ETF's combineren de voordelen van aandelen (verhandelbaarheid en liquiditeit) en indexfondsen (diversificatie, lage kosten en gereguleerde infrastructuur)
  • ETF's geven toegang tot een gediversifieerde effectenportefeuille in een enkele eenvoudige transactie 
  • De onderliggende index kan worden aangepast om zo tot de gewenste ESG-exposure te komen
  • De secundaire marktliquiditeit van ETF's zorgt ervoor dat beleggers eenvoudig toegang tot – en een exit uit – investeringsposities en een efficiënt doorlopend liquiditeitsbeheer krijgen
  • ETF's zijn aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van veel traditionele investeringsproducten.

De MSCI ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement Indices

De MSCI ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement Indices bieden exposure naar bedrijven met de hoogste ESG-ratings van hun sector en regionale sectorgenoten, waarbij ze hun huidige en toekomstige koolstofexposure beperken.

Deze indices zijn tot stand gekomen met behulp van twee screeningprocessen en een uitsluiting van tabak. Hierbij is de overkoepelende (e.g. MSCI World TRN INDEX) genomen als startpunt van het universum van toelaatbare effecten.

Voor de MSCI World ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5% Index worden bijvoorbeeld de aandelen in MSCI World als startuniversum gebruikt.

Om de index te creëren worden eerst bedrijven met een significante exposure naar alcohol, gokken, conventionele wapens of civiele vuurwapens uitgesloten, evenals bedrijven die betrokken zijn bij kernenergie of conventionele wapens. Ook bedrijven onder een minimale ESG-rating van BB en bedrijven die volgens MSCI-metingen bij een ernstige ESG-controverse betrokken zijn geweest, worden eruit gefilterd (MSCI beoordeelt bedrijven op een schaal van ‘AAA‘ tot ‘CCC’ in navolging van hun exposure naar industriespecifieke ESG-risico’s en hun vermogen om deze risico’s te beheren ten opzichte van hun sectorgenoten).

Ten tweede worden bedrijven met een (toekomstig) hoge koolstofemissie uitgesloten van het startuniversum.

Aandelen die voorkomen op de lijsten die uit beide screenings zijn voortgekomen (die dus niet door een van beide worden uitgesloten), met een rendementsexposure van minder dan 5% naar tabak, worden vervolgens gekozen en naar marktkapitalisatie gewogen om zo tot de respectieve MSCI ESG Leaders Low Carbon Leaders ex Tobacco Involvement Index te komen.

Screening aandelen voor de MSCI World ESG Leaders Low Carbon Leaders ex Tobacco Involvement 5% Index

De Xtrackers ESG UCITS ETF-reeks

ETF's uit de Xtrackers ESG UCITS ETF-reeks bieden een geïntegreerde exposure naar een belangrijke benchmarkfamilie uit MSCI, waarbij ESG en koolstofscreenings worden gecombineerd.

De ETF's bestrijken een reeks mondiale, regionale en nationale exposures en helpen investeerders bij het integreren van ESG in hun gewenste activatoewijzing. De ETF's in de reeks zijn bovendien verkrijgbaar tegen concurrerende jaarlijkse tarieven vergeleken met de alternatieve producten die door de concurrentie worden geboden.

Naam van fonds Total Expense Ratio (per jaar) ISIN Ticker
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 0.20% IE00BZ02LR44 XZW0
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF 0.20% IE00BG36TC12 XZMJ
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF 0.20% IE00BFMNHK08 XZEU
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 0.15% IE00BFMNPS42 XZMU
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 0.16% LU0484968812 XB4F

Deutsche Asset Management International GmbH

Xtrackers ETF Team
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main
Hotline: +49 (69) 910 30549
Fax: +49 (69) 910 41276
E-mail: Xtrackers@dws.com

Risico-overwegingen
Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETF-fondsen over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers fonds bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen. Risico's

1 . Website: http://www.gsi-alliance.org/

CIO View

Cookies Policy

This website uses cookies in order to improve user experience. If you close this box or continue browsing, we will assume that you are happy with this. For more information about the cookies we use or to find out how you can disable cookies, see our Cookies Notice.
Accept All Cookies

Other country

Other country